Μετατροπές μονάδας , μετατροπής Μονάδα


Εγκαταστήστε δωρεάν μονάδας μετατροπής!

Εγκαταστήστε δωρεάν μονάδας μετατροπής!

Εγκαταστήστε δωρεάν μονάδας μετατροπής!Εγκαταστήστε δωρεάν μονάδας μετατροπής!


Υπηρεσία Εκδόσεων — Διοργανικό εγχειρίδιο σύνταξης . . .  
2. Μονάδες μέτρησης (1). Οι ονομασίες, τα σύμβολα και οι ορισμοί των μονάδων μέτρησης δίνονται στην οδηγία 80181ΕΟΚ (ΕΕ l 39 της 15. 2. 1980, σ. 40).   moreI want to remove my website link


μετατροπή μονάδας ©2005-2009
| Currency Exchange Rate widget |為替レート |Wechselkurse, Währungsrechner